Konstatování: Daň není dobrovolným darem, ale vynucenou platbou, a proto se daňoví poplatníci snaží, aby byla co nejnižší...  

 









 

 

Víte, že ... 
 

...

 

        














 

Copyright © 2004 by STEMI.  All rights reserved.